Akty prawne

 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym

 przy Ambasadzie RP w Londynie 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny nowy.pdf

 

 

 


 


 

  

Image result for rozporzadzenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. 2017 r. poz. 1648)

 

rozporządzenie.pdf

 


 


 

STATUT SPK PRZY AMBASADZIE RP W LONDYNIE

 

Statut szkoły został uchwalony dnia 24 marca 2018 r.

 

 

 

 

Image result for statut szkoły

 Statut SPK .pdf