Grono pedagogiczne

 

SKŁAD GRONA PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

od lewej: Pani Justyna Nosowska-pracownik administracji, Jacek Naściszewski-kierownik, Pani Katarzyna Mazur-pracownik administracji 

KIEROWNIK:

mgr Jacek Zbigniew Naściszewski

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

(od lewej Panie: Marta Kermiche, Anna Hajduk, Marta Ucieszyńska, Jolanta Urban, , Kinga Stiller, Bożena Babczyńska-Olszewska, Magdalena Wełna)

mgr Bożena Babczyńska

 

                          bbabczynska@poczta.onet.pl

mgr Anna Hajduk

 

 

mgr Marta Kermiche

 

 martus-sokol@wp.pl

mgr Marta Ucieszyńska

 

 marta.ucie@o2.pl

mgr Magdalena Wełna

 

magwelna@gmail.com 

mgr Kinga Stiller

 

kinga.2011@yahoo.co.uk 

mgr Jolanta Urban

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JĘZYK POLSKI

 (od lewej Panie: Katarzyna Świderska, Anna Wojtoń, Dorota McHugh, Edyta Łabęda, Anna Hajduk, Andżelika Marzęda, , Dorota Hrycak-Krzyżanowska, Aneta Świątek, Anna Korab, Marta Sobotka

 

mgr Elżbieta Klein                   eklein@o2.pl       

mgr Andżelika Marzęda           andzelika.marzeda@gmail.com

 

 

mgr Anna Korab                     korabka@poczta.onet.pl

 

 

mgr Dorota McHugh               dorota.mchugh@googlemail.com

 

 

mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska

 

 

mgr Anna Wojtoń                   anawojton@yahoo.co.uk

 

 

mgr Aneta Świątek                 predator78@o2.pl

 

 

mgr Jacek Naściszewski           londy-spk@orpeg.pl

mgr Katarzyna Świderska

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WIEDZA O POLSCE

 

(od lewej: Panie: Agata Kępińska, Joanna Janicka, Pan Błażej Zdziarski, Pani Ewa Wojciechowska, Pan Sławomir Banasik) 

 

dr Joanna Janicka

 

 

judytaj2008@gmail.com 

 

mgr Ewa Wojciechowska

e.z.wojciechowska@wp.pl 

 

mgr Sławomir Banasik

 

 

mgr Błażej Zdziarski

 

blazejzdziarski@yahoo.com

 

 

BIBLIOTEKA

 

mgr Jacek Naściszewski

PANIE WOLONTARIUSZKI

 

Pani Anna Kownacka i Pani Anna Czajkowska