Podręczniki i lektury

PODRĘCZNIKI

Szkoła Podstawowa

klasa 4
Język polski . Między nami. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. A. Łuczak, A. Murdzek, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7420-245-9
Język polski 4. Między nami. Zeszyt ćwiczeń część 1 i 2 , A. Łuczak, A. Murdzek, cz.1 ISBN 978-83-7420-252-7, cz.2 ISBN 978-83-7420-291-6

klasa 5
Język polski . Między nami. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej. A.Łuczak, A. Murdzek, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7420-128-5
Język polski 5. Między nami. Zeszyt ćwiczeń część 1 i 2, A. Łuczak, A. Murdzek, cz.1 ISBN 978-83-7420-343-2, cz.2 ISBN 978-83-7420-344-9

klasa 6
Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej. A.Łuczak, A. Murdzek, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7420-523-8
Język polski 6. Między nami. Zeszyt ćwiczeń część 1 i 2 , A. Łuczak, A. Murdzek, cz. 1 ISBN 9788374205504, cz.2 ISBN 9788374205511

klasa 7
Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum. A. Łuczak, E. Prylińska, R. Maszka, GWO, ISBN 978-83-7420-191

Gimnazjum

klasa 2
Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy 2 gimnazjum. A. Łuczak, E. Prylińska , GWO , ISBN 978-83-7420-259-6

klasa 3
Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy 3 gimnazjum. A. Łuczak, E. Prylińska, GWO, ISBN 978-83-88881-85-5

Liceum Ogólnokształcące

klasa 1
Nowe Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka. Starożytność- średniowiecze. Podręcznik do j. polskiego . Liceum i technikum . Klasa 1, część 1 , D. Chemperek, A. Kalbarczyk, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A, ISBN 9788302146848
Nowe Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka. Renesans- preromantyzm , klasa 1, część 2, D. Chemperek, A. Kalbarczyk WSiP S.A, ISBN 9788302146855

klasa 2
Nowe Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka. Romantyzm- pozytywizm. Podręcznik do j.polskiego . Liceum i technikum. Klasa 2, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, WSiP S.A, ISBN 9788302146886
Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Modernizm- dwudziestolecie międzywojenne, A. Kalbarczyk, D. Chemperek, D. Trześniowski, ISBN 9788302133688

klasa 3
Nowe Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka. Dwudziestolecie międzywojenne(awangarda)- powojenna nowoczesność. Klasa 3, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski WSiP S.A, ISBN 9788302144059

LEKTURY

Szkoła Podstawowa

klasa 4

,, Akademia Pana Kleksa" J. Brzechwa
,, Kajko i Kokosz. Szkoła latania" (komiks) J. Christa
wybrane podania i legendy polskie
wybrane baśnie polskie i europejskie

klasa 5

,, Ten obcy " I. Jurgielewiczowa
,, W pustyni i w puszczy " H. Sienkiewicz
,, Dynastia Miziołków " J. Olech
,, Dom ośmiu tajemnic" L. Bardijewska

klasa 6

,, Sposób na Alcybiadesa " E. Niziurski
,, Szatan z siódmej klasy " K. Makuszyński
,, Pan Samochodzik i templariusze" Z. Nienacki
,, Marcin Kozera " M. Dąbrowska

klasa 7

,, Zemsta" A. Fredro
,, Krzyżacy " H. Sienkiewicz
,, Dziady "cz. II A. Mickiewicz
,, Siłaczka" S. Żeromski

Gimnazjum

klasa 2

,, Kamienie na szaniec" A. Kamiński
,, Kamizelka " B. Prus
,, Miecz przeznaczenia'' A. Sapkowski
,, Zabawa w klucz" I. Fink
,, Quo vadis" H. Sienkiewicz

klasa 3

,, Dywizjon 303" A. Fiedler
,, Antek " lub ,, Z legend dawnego Egiptu" B. Prus
,, Pamiętnik z powstania warszawskiego" M. Białoszewski ( fragmenty)
,, Poczwarka" D. Terakowska"
,, Potop" H. Sienkiewicz

Liceum Ogólnokształcące

klasa 1

,, Bogurodzica"
pieśni, treny, psalm Lament świętokrzyski J. Kochanowski
,, Sonety" M. Sęp Szarzyński
,, Pamiętniki " J. Chryzostom Pasek
,, Monachomachia " I. Krasicki
,, Dziady" cz. III A. Mickiewicz
,, Pan Tadeusz" A. Mickiewicz

klasa 2

,, Lalka " B. Prus
,, Mendel Gdański" M. Konopnicka
,, Nad Niemnem " E. Orzeszkowa ( A Level )
,, Wierna rzeka" S. Żeromski ( A Level)
,, Wesele " S. Wyspiański
,, Moralność pani Dulskiej " G. Zapolska ( A Level)

klasa 3

,, Sklepy cynamonowe " B. Schulz
,, Ferdydurke " W. Gombrowicz
,, Opowiadania " T. Borowski
,, Zdążyć przed Panem Bogiem" H. Krall
,, Inny świat " G. Herling- Grudziński
,, Tango " S. Mrożek ( A Level)
wybrany utwór O. Tokarczuk