Podręczniki i lektury

PODRĘCZNIKI

Szkoła Podstawowa

klasa 4
Język polski . Między nami. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej. A. Łuczak, A. Murdzek, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7420-245-9
Język polski 4. Między nami. Zeszyt ćwiczeń część 1 i 2 , A. Łuczak, A. Murdzek, cz.1 ISBN 978-83-7420-252-7, cz.2 ISBN 978-83-7420-291-6

klasa 5
Język polski . Między nami. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej. A.Łuczak, A. Murdzek, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7420-128-5
Język polski 5. Między nami. Zeszyt ćwiczeń część 1 i 2, A. Łuczak, A. Murdzek, cz.1 ISBN 978-83-7420-343-2, cz.2 ISBN 978-83-7420-344-9

klasa 6
Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej. A.Łuczak, A. Murdzek, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7420-523-8
Język polski 6. Między nami. Zeszyt ćwiczeń część 1 i 2 , A. Łuczak, A. Murdzek, cz. 1 ISBN 9788374205504, cz.2 ISBN 9788374205511

klasa 7
Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum. A. Łuczak, E. Prylińska, R. Maszka, GWO, ISBN 978-83-7420-191

Gimnazjum

klasa 2
Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy 2 gimnazjum. A. Łuczak, E. Prylińska , GWO , ISBN 978-83-7420-259-6

klasa 3
Język polski. Między nami. Podręcznik dla klasy 3 gimnazjum. A. Łuczak, E. Prylińska, GWO, ISBN 978-83-88881-85-5

Liceum Ogólnokształcące

klasa 1
Nowe Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka. Starożytność- średniowiecze. Podręcznik do j. polskiego . Liceum i technikum . Klasa 1, część 1 , D. Chemperek, A. Kalbarczyk, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A, ISBN 9788302146848
Nowe Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka. Renesans- preromantyzm , klasa 1, część 2, D. Chemperek, A. Kalbarczyk WSiP S.A, ISBN 9788302146855

klasa 2
Nowe Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka. Romantyzm- pozytywizm. Podręcznik do j.polskiego . Liceum i technikum. Klasa 2, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, WSiP S.A, ISBN 9788302146886
Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Modernizm- dwudziestolecie międzywojenne, A. Kalbarczyk, D. Chemperek, D. Trześniowski, ISBN 9788302133688

klasa 3
Nowe Zrozumieć tekst- zrozumieć człowieka. Dwudziestolecie międzywojenne(awangarda)- powojenna nowoczesność. Klasa 3, D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski WSiP S.A, ISBN 9788302144059

LEKTURY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szkoła Podstawowa

Klasa 4

Janusz Christa, „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”
Jan Brzechwa, „Akademia Pana Kleksa”
Józef Wybicki, „Mazurek Dąbrowskiego”
Baśnie, podania i legendy polskie
Adam Mickiewicz, „Powrót taty”, „Pani Twardowska „
Wybrane wiersze polskie

Klasa 5

Henryk Sienkiewicz, „Janko Muzykant”
Henryk Sienkiewicz, „W pustyni i w puszczy”
Andrzej Maleszka, „Magiczne drzewo”
Juliusz Słowacki, „W pamiętniku Zofii Bobrówny”
Ignacy Krasicki, „Bajki „
Adam Mickiewicz, „Bajki”
Wybrane mity greckie
Wybrane wiersze polskie

Klasa 6

Kornel Makuszyński, „Szatan z siódmej klasy”
Bolesław Prus, „Katarynka”
Rafał Kosik, „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
Maria Dąbrowska, „Marcin Kozera”
Jan Kochanowski, Fraszki
Wybrane wiersze polskie

Klasa 7

Aleksander Fredro, „Zemsta”
Adam Mickiewicz, „Dziady cz.II”
Juliusz Słowacki, „Balladyna”
Sławomir Mrożek, „Artysta „
Stefan Żeromski, „Syzyfowe prace”
Ignacy Krasicki, „Żona modna”
Adam Mickiewicz, „Świtezianka”
Adam Mickiewicz, „Reduta Ordona”
Wybrane wiersze polskie

Klasa 8

Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”
Henryk Sienkiewicz, „Latarnik”
Henryk Sienkiewicz, „Quo vadis”
Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”
Jan Kochanowski, Treny
Miron Białoszewski, „Pamiętnik z powstania warszawskiego”
Adam Mickiewicz, „Sonety krymskie”
Wybrane wiersze polskie

Lektury do liceum
I klasa
• Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
• Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
• Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
• Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
• Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
• Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
• Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;

II klasa
• Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
• wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
• Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
• Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
• Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
• wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
• Sławomir Mrożek, Tango;
• Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
• Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
• Antoni Libera, Madame;
• Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
• Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
• Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
• wybrane utwory okresu stanu wojennego;
• powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.
• Sławomir Mrożek, Tango;
• J. Andrzejewski Popiół i diament
• Joanna Bator Piaskowa góra i Chmurdalia
• I. Iwaszkiewicz Panny z Wilka, Brzezina

III klasa
• Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
• Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
• Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
• Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
• Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
• Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
• Bolesław Prus, Lalka,
• wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
• Stanisław Wyspiański, Wesele