Wyniki rekrutacji uczniów

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 zostanie wywieszona:

11 czerwca (w godzinach 9.00-16.00) - w bloku S01

18 czerwca (w godzinach 9.00-16.00) - na auli szkolnej

25 czerwca- ( w godzinach 9.00-16.00)- na auli szkolnej